Cover voor

Papierfabriek Renkum is de toekomst

Wij zijn Smurfit Kappa Parenco, de papierfabriek in Renkum. Dagelijks maken wij duurzaam nieuw papier vanuit 100% oud-papier. Op deze site leest u informatie over onze activiteiten op dit moment.

Smurfit Kappa is een papierfabriek in Renkum. Wij gebruiken sinds 2009 alleen maar oud papier om nieuw papier te realiseren.
Wat we doen

Werkzaamheden van de papierfabriek in Renkum

  • Woensdag

    Onderhoudsstop papiermachine 2

    Geplande onderhoudsstop volledige productielijn verpakkingspapier: stopzetten installaties op 31 juli om 03.00 uur – hervatten van de productie om 17.00 uur.

    Bij geplande stops worden al onze systemen voorafgaand aan de stop leeggeproduceerd, zodat wij schoon kunnen afstoppen en schoon kunnen opstarten. Daarmee wordt geurhinder bij de opstart voorkomen.