Klimaat en energie

Omdat we duurzaamheid belangrijk vinden, besteden we veel aandacht aan energiebesparing. We geloven erin dat verduurzaming hierin de toekomst heeft. Een belangrijke verbetering in afgelopen jaren is warmteterugwinning. Daarmee besparen we energie en aardgas.

Cover voor Klimaat en energie

Waar komt onze energie vandaan?

Gas is voor Parenco de belangrijkste brandstof. We hebben twee gasgestookte ketels. In één van die ketels zetten we biogas in, dat we zelf opwekken vanuit onze waterzuiveringsinstallatie.

Alle electriciteit die Parenco gebruikt, kopen we CO2-neutraal in.

Cover voor

Komen er schadelijke stoffen vrij?

Bij Smurfit Kappa Parenco komen eigenlijk maar twee schadelijke stoffen vrij: stikstofoxiden (NOx) en koolstofmonoxide (CO). Het is ons doel om dit verder te verduurzamen.

Cover voor

Welke vooruitgang boekt Parenco?

Parenco heeft een relatief hoge CO2-uitstoot. Toch zijn we al goed op weg om te voldoen aan de CO2-reductiedoelstellingen vanuit de overheid.

Ons energieverbruik  is al flink verminderd sinds 2016. En de papierindustrie is één van de weinige industrieën die heeft voldaan aan de gestelde doelstellingen om energieverbruik te verminderen.

Cover voor