Nieuws

Boeren protest actie bij Parenco

Cover voor Boeren protest actie bij Parenco

Op 3 augustus ‘s morgens is onverwacht een boeren protestactie begonnen en werden alle toegangspoorten van SK Parenco voor verkeer geblokkeerd.

De directie stond in intensief contact met de Burgemeester van de Gemeente Renkum, de Provincie en de politie om de veiligheid van iedereen te waarborgen.

Een aantal uren later hebben de boeren hun protestactie bij SK Parenco beëindigd. De actie is kalm en goed verlopen. Op verzoek van de boeren is er nog een kort gesprek geweest met de burgemeester, waarna ze hun actie hebben beëindigd.

De boeren hebben in dat gesprek laten weten dat hun actie niet specifiek tegen SK Parenco gericht was, maar dat zij deze actie ondernomen hebben om een signaal af te geven in het kader van de nationale stikstofdiscussie.