Nieuws

Smurfit Kappa vindt betrokkenheid bij de omgeving van groot belang.

Cover voor Smurfit Kappa vindt betrokkenheid bij de omgeving van groot belang.

Smurfit Kappa vindt betrokkenheid bij de omgeving van groot belang. Daarom is Smurfit Kappa Parenco -aansluitend aan de omgevingsdialoog- gestart met een nieuwe vorm van omgevingsparticipatie.

Het doel is om uiteindelijk alle inwoners van Renkum en Heelsum de mogelijkheid te geven vragen te stellen aan Parenco.

Ieder kwartaal zullen wij 500 omwonenden uitnodigen om deel te nemen aan onze online bijeenkomsten, waarbij steeds één specifiek onderwerp wordt uitgelicht. Tijdens de bijeenkomsten wordt er ook tijd ingeruimd voor vragen.
De gestelde vragen zullen worden samengevat en gepubliceerd op onze website nubijparenco.nl

“Nubijparenco.nl is de nieuwe online omgeving waarin omwonenden concreet geïnformeerd worden over de actuele bedrijfsactiviteiten bij Smurfit Kappa Parenco.
Een belangrijk voordeel is dat Parenco via deze site meldingen doet over de actuele situatie die zich voordoet. Hiervoor kunt u zich aanmelden via Meldingen – NuBijParenco
Als u zich aanmeldt, wordt u steeds per email geïnformeerd over de concrete situaties die zich voordoen bij Parenco”

Eind juni vond de eerste online bijeenkomst plaats met als specifiek onderwerp geur. Tijdens deze bijeenkomst heeft Parenco toegelicht dat zij in de afgelopen tijd via diverse investeringen en verbeteringen in het proces, resultaten bereikt heeft.

Van de 500 genodigden hebben 11 mensen zich aangemeld en 9 deelgenomen. Eveneens waren toehoorders van de omgevingsdienst, provincie en de gemeente aanwezig.

De deelnemers aan het webinar hebben bevestigd deze verbeteringen te hebben waargenomen. Met name wijziging van het type geur (papierachtig) en ook de afname van geur werden als positief ervaren. Daarnaast gaven de deelnemers ook aan dat er nog stappen ter verbetering gezet kunnen worden. Daar zijn wij het mee eens en wij zullen daarmee doorgaan.  

De vragen die gesteld zijn tijdens deze bijeenkomst kunt u met de antwoorden vinden op Veelgestelde vragen – NuBijParenco

Wij kijken met een positief gevoel terug op de bijeenkomst. Er zijn meerdere concrete suggesties gedaan voor verbetering en er zijn meerdere vervolgafspraken uit voortgekomen.

De volgende online bijeenkomst zal plaatsvinden in september. Hiervoor worden opnieuw 500 willekeurige adressen in Renkum en Heelsum aangeschreven. Ontvangt u op uw adres een uitnodiging voor het webinar, dan staat in deze brief hoe u zich kunt aanmelden.

Overigens treden wij ook buiten deze online bijeenkomsten graag met u in contact. Mocht u vragen hebben of behoefte hebben aan overleg: Contact – NuBijParenco