Nieuws

Smurfit Kappa Parenco ontvangt voorlopig advies op milieu effect rapportage

Cover voor Smurfit Kappa Parenco ontvangt voorlopig advies op milieu effect rapportage

Smurfit Kappa Parenco heeft vandaag het voorlopig advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) ontvangen over het door haar ingediende Milieu Effect Rapport (MER). Er is twee jaar aan de inhoud hiervan gewerkt en er ligt een zeer uitgebreid MER rapport compleet met 18 deelonderzoeken.

Voor alle milieuaspecten is uitgebreid en gedetailleerd onderzoek gedaan door externe, onafhankelijke specialisten. Dit heeft geresulteerd in zeer veel informatie die is onderzocht, gemeten, geanalyseerd, beoordeeld, vergeleken en vastgelegd. Door de Commissie m.e.r. wordt onderkend dat er veel werk is verricht en veel informatie is opgeleverd.

De Commissie concludeert dat het hoofdrapport op een aantal punten nog verduidelijkt dient te worden. Dit betreft vooral de leesbaarheid en de duiding van de uitkomsten. De hoofdconclusies van de verschillende deelonderzoeken, worden door de Commissie voor vrijwel alle milieuaspecten niet in twijfel getrokken.

De gevraagde aanpassingen in het hoofdrapport zullen door SK Parenco worden verwerkt in een nieuwe, aangepaste versie. Het meest belangrijk is dat duidelijker wordt beschreven wat de referentiesituatie voor de verschillende milieuaspecten is. Daarnaast zal SK Parenco duidelijker aangeven dat zij beschikt over alle Beste Beschikbare Technieken (BBT’s) zoals dat van SK Parenco mag worden verwacht.

Ten aanzien van het thema geur is duidelijk dat verschillende partijen de geursituatie in de nabijheid van de fabriek anders beoordelen. SK Parenco heeft alle geurbronnen geaccrediteerd laten meten door onafhankelijke specialisten. Eveneens is vervolgens door een andere onafhankelijke specialist conform de Europese norm een meting op leefniveau in het dorp Renkum uitgevoerd.

Wij zijn ervan overtuigd dat de externe specialisten op de juiste manier hebben vastgesteld dat er in de afgelopen jaren een grote verlaging heeft plaatsgevonden van de geurbelasting. De commissie onderschrijft dit. Zij adviseren duidelijker de mate te beschrijven waarin er verlaging heeft plaatsgevonden. Daarin dient SK Parenco eveneens aandacht te schenken aan andere geuronderzoeken, waaronder de steekproefsgewijze enquetes van de GGD.

Smurfit Kappa Parenco zal de adviezen van de Commissie gebruiken om binnenkort te komen met een aangepast MER. SK Parenco verwacht voor het einde van het jaar een aangepast MER in te dienen als onderdeel van de aanvraag voor de revisievergunning.