Nieuws

Smurfit Kappa Parenco wint VNP Energie- én ARBO bokaal

Cover voor Smurfit Kappa Parenco wint VNP Energie- én ARBO bokaal

Op woensdag 18 mei 2022 heeft het Future Fibre Festival van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Papier plaats gevonden. Onderdeel van het programma was de uitreiking van de VNP bokalen voor Energie en ARBO. Voor het eerst in de geschiedenis van de VNP gingen beide bokalen naar dezelfde papierfabriek: Smurfit Kappa Parenco in Renkum.

Vereniging Nederlandse Papier- en kartonfabrieken

De VNP speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de papierindustrie in Nederland en richt zich met name op innovatie in de sector. VNP Directeur Gerrit-Jan Koopman is enthousiast over de stappen die steeds weer worden gezet om te komen tot verbetering “Een bedrijf als Smurftit Kappa Parenco is zeer bijzonder. Juist in lastige tijden zien we dat Smurfit Kappa Parenco door samen te werken met de juiste partijen steeds weer innoveert en beter wordt. Zowel op het gebied van Energie als ARBO zijn zij in 2021, meer dan verdiend, het best presterende bedrijf van de papierindustrie.”

Energiebokaal

De energiebokaal wordt uitgereikt aan het best presterende bedrijf op het gebied van CO2-reductie per ton product. Volgens Corneel Lambregts (VNP energie specialist) kreeg Smurfit Kappa de prijs doordat zowel de directe CO2- uitstoot afnam als het elektriciteitsgebruik (indirecte CO2 uitstoot). Zo’n 10% verbetering ten opzichte van 2020. Belangrijk voor de verbeteringen zijn de energiebesparingen die zijn gerealiseerd. Zo werd onder andere een warmtewisselaar geplaatst, welke de restwarmte terugwint die vrijkomt bij de voordroogpartij. Daarnaast is bereikt dat door slimme optimalisatie er niet twee maar slechts één ontinkingslijn wordt ingezet voor de pulpproductie voor de machine voor publicatiepapier.

ARBO-bokaal

De VNP Arbobokaal wordt jaarlijks uitgereikt aan het bedrijf dat op Arbo-gebied de beste prestatie heeft geleverd. Om te bepalen wie de ARBO-bokaal wint, wordt gekeken naar meerdere aspecten van gezondheid en veiligheid. Zo kijken we naar het aantal ongevallen o.b.v. het aantal medewerkers, het verzuimpercentage en het aantal ongevalsvrije dagen.

Jelte Belshof, veiligheidsspecialist van de VNP licht toe: “Smurfit Kappa Parenco heeft een basis die op Arbo-gebied sinds een aantal jaren zichtbaar is gelegd. Deze basis zorgt inmiddels voor zeer duidelijke successen binnen de organisatie. Een up-to-date machine RI&E en het opstarten van een scholingsprogramma via E-learnings zijn belangrijke pijlers onder het succes. Maar vraag je aan de SHE afdeling met Rene Detmers en nieuwe manager Mathijs van Laar wat heeft bijgedragen, dan is dit de zichtbaarheid van veilig werken en het aanspreken van elkaar op de werkvloer. Niet alleen de zichtbaarheid van Rene of Mathijs, maar juist ook de overtuiging van het management door te blijven investeren in een veilige werkomgeving.”

Koersvast en continu verbeteren

Algemeen Directeur van Parenco Jeroen Broens is trots op deze prestatie. “2021 was een lastig jaar voor Parenco met steeds weer sterk veranderende markten als gevolg van Corona. Dat wij juist in dit jaar deze prestatie hebben neergezet is iets waar ik onze mensen heel erg dankbaar voor ben. Wij zetten samen een duidelijke koers uit en die houden we vast. Ook bij wat tegenwind. Het meest belangrijk vind ik deze prijs voor onze medewerkers. Zij hebben dit bereikt door met plezier continu te verbeteren. Wij zien dit als belangrijk succes voor onze lange toekomst.”